Política de Reserves


Condicions de Reserva per a Pressupostos/Menú Pica-Pica i similars i Pressupost/Específic

- Habitualment per a reserves amb pressupostos personalitzats es duu a terme mitjançant bloqueig amb pagament anticipat a la data reserva.
- En cas de modificació o cancel·lació de la reserva per part del client es podrà aplicar, en concepte de "costos de reorganització de productes i serveis", l'import de 10€+IVA o superior per persona/comensal. Serà d'aplicació en les modificacions a la baixa (quan aparegui una variació de -10% o major) del número de comensals inicialment establert, en modificació en la data i hora de la reserva i, en general, dels costos generats en cada cas per la modificació de les sol·licituds del servei.
- S'aliena de tota responsabilitat de l'empresa Casa Marieta S.L., en aquelles peticions no acordades prèviament, incloent les que, havent-se acordat, l'empresa Casa Marieta S.L. pogués justificar la impossibilitat de portar-les a terme.
- L'empresa podrà no atendre més comensales dels que en l'acord de la reserva s'indiqui.
- L'empresa podrà desfer el compromís de reserva si no existeix l'acompliment de l'establert als tractes previs, per quantitat o qualitat dels serveis ofertats. En especial si no s'acompleix per part del client la data i horari establerts, o els serveis o productes acordats.
- En cas d'altres modificacions es podran aplicar els costos que s'estableixin pel càlcul que se'n pugui derivar.
- L'empresa es reserva el dret d'admissió, establert en la llei espanyola.
 
 
 
Nota Legal            Mapa Web