L'Estany de Banyoles

’Estany de Banyoles és l’origen i el principal signe d’identitat de la ciutat de Banyoles. L’Estany és considerat com el conjunt càrstic més extens de la península ibèrica i un sistema mediambiental de notable valor.

’Estany és d’origen tectònic i càrstic i es formà en època quaternària (fa 250.000 anys). Els moviments tectònics produïts amb la formació dels Pirineus donaren lloc a la falla de l’Empordà que coincideix amb l’eix major de la zona de Banyoles. A través d’un seguit de fenòmens càrstics posteriors en aquesta zona (erosions pluvials i fluvials que donen lloc a enfonsaments) es formà la zona lacustre.

Per més informació:
www.banyoles.cat
Oficina de Turisme972 575 573

Nota Legal         Política de Reserves         Mapa Web